سکه نقره آل کرت آل کرت

نظر شما:

سکه نقره آل کرت، احتمالا پیرعلی، ضرب بلده هرات، در فاصله ۷۷۲-۷۹۱ ه.ق
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۶۰۹۳
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :