سکه مس حرب بن محمد، دولت سوم صفاریان (ملوک نیمروز) صفاریان ۲۴۷ قمری (قرن ۳) - ۲۸۷ قمری (قرن ۳)

نظر شما:

سکه مس دولت سوم صفاریان (ملوک نیمروز)، حرب بن محمد، ضرب محدوده ی سیستان، حدود ۵۷۵-۶۱۲ ه.ق
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۶۱۵۳
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی صفاریان روی بر خط زمان