درهم شاهان پارس (داریوی I) شاهان پارس ۲۵۰ قبل از میلاد (قرن ۳) - ۲۲۴ میلادی (قرن ۳)

نظر شما:

درهم شاهان پارس (داریوی I) روی سکه : نیمرخ شاه به سمت راست پشت سکه : طرح انتزاعی بنای مذهبی، نماد فروهر و پرنده
شماره اموال : ۵۰۰۳.۰۶.۰۰۰۵۶
تاریخ خلق : قبل از میلاد (قرن ۲)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۳ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :