۲فرانک آلومینیم- برنز فرانسه

نظر شما:

۲فرانک آلومینیم- برنز فرانسه، ضرب ۱۹۳۳ میلادی
شماره اموال : ۵۰۰۴.۰۶.۰۰۳۷۷
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :