۲۰کروزر (Kreuzer) احتمالا مس آبکاری شده، ماکسیمیلیان جوزف سوم، آلمان-باواریا

نظر شما:

۲۰کروزر (Kreuzer) احتمالا مس آبکاری شده، ماکسیمیلیان جوزف سوم، آلمان-دوک نشین باواریا، ضرب ۱۷۷۳ میلادی
شماره اموال : ۵۰۰۴.۰۶.۰۰۳۹۴
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :