۱ فرانک آلومینیم - برنز جمهوری فرانسه

نظر شما:

۱ فرانک آلومینیم - برنز جمهوری فرانسه، ضرب ۱۹۳۳ میلادی
شماره اموال : ۵۰۰۴.۰۶.۰۰۶۲۶
رنگ : برنجی
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :