سکه ۵ فرانک آلمینیوم-برنز محمد هشتم تونس

نظر شما:

سکه ۵ فرانک آلمینیوم-برنز محمد هشتم تونس، ضرب ۱۹۴۶
شماره اموال : ۵۰۰۵.۰۶.۰۰۵۹۳
رنگ : برنزی
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :