سکه ۱۰ رنتنپیگ آلومینیوم-برنز رایش سوم آلمان

نظر شما:

سکه ۱۰ رنتنپیگ (Rentenpfennig) آلومینیوم-برنز رایش سوم آلمان، ضرب ۱۹۲۴ میلادی
شماره اموال : ۵۰۰۵.۰۶.۰۰۵۹۴
رنگ : برنزی
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :