سکه ۱۰ رایش پنیگ آلومینیوم-برنز آلمان

نظر شما:

سکه ۱۰ رایش پنیگ آلومینیوم-برنز آلمان، ضرب احتمالا هامبورگ، ضرب ۱۹۲۴
شماره اموال : ۵۰۰۵.۰۶.۰۰۶۳۱
رنگ : برنزی
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : ماشینی