سکه ۱/۴ آنا احتمالا مس یا برنج فیصل بن ترکی عمان

نظر شما:

سکه ۱/۴ آنا احتمالا مس یا برنج فیصل بن ترکی عمان (مسقط و عمان)، ضرب مسقط، ضرب ۱۳۱۵ ه.ق
شماره اموال : ۵۰۰۵.۰۶.۰۰۷۲۰
رنگ : احتمالا مسی
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :