سکه ۲ دینارا آلومینیوم- برنز پتار دوم پوگوسلاوی

نظر شما:

سکه ۲ دینارا آلومینیوم- برنز پتار دوم (Petar II) پوگوسلاوی، ضرب ۱۹۳۸ میلادی
شماره اموال : ۵۰۰۵.۰۶.۰۰۷۳۲
رنگ : برنزی
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :