سکه ۵۰ لپتا مس-نیکل یونان

نظر شما:

سکه ۵۰ لپتا مس-نیکل یونان، ضرب وین، ضرب ۱۹۲۶ میلادی
شماره اموال : ۵۰۰۵.۰۶.۰۰۷۴۰
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :