سکه ۵ غروش آلومینیوم- برنز سوریه

نظر شما:

سکه ۵ غروش (پیاستر) آلومینیوم- برنز سوریه،ضرب ۱۹۳۳ میلادی
شماره اموال : ۵۰۰۵.۰۶.۰۰۷۴۱
رنگ : برنزی
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :