سکه ۵ رنتنپیگ آلومینیوم- برنز آلمان

نظر شما:

سکه ۵ رنتنپیگ آلومینیوم- برنز آلمان، ضرب ۱۹۲۴ میلادی
شماره اموال : ۵۰۰۵.۰۶.۰۰۷۵۰
رنگ : برنزی
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :