سکه ۵ رایشپنیگ برنز- آلومینیوم آلمان

نظر شما:

سکه ۵ رایشپنیگ برنز- آلومینیوم آلمان، ضرب ۱۹۲۵ میلادی
شماره اموال : ۵۰۰۵.۰۶.۰۰۷۹۸
رنگ : برنزی
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : ماشینی