سکه ۵ رایش پنیگ آلومینیوم-برنز آلمان

نظر شما:

سکه ۵ رایش پنیگ آلومینیوم-برنز آلمان، ضرب ۱۹۲۴ میلادی
شماره اموال : ۵۰۰۵.۰۶.۰۰۸۲۴
رنگ : برنزی
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : ماشینی