سکه ۵ کوپک آلومینیوم- برنز اتحاد جماهیر شوروی

نظر شما:

سکه ۵ کوپک آلومینیوم- برنز اتحاد جماهیر شوروی، ضرب ۱۹۳۸ میلادی
شماره اموال : ۵۰۰۵.۰۶.۰۰۸۷۲
رنگ : برنزی
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :