نشان مطلا با تصویر سردیس نفرتیتی ملکه مصر

نظر شما:

نشان مطلا با تصویر سردیس نفرتیتی ملکه مصر
شماره اموال : ۵۰۱۰.۰۶.۰۱۳۶۶
رنگ : طلایی
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۳ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :