سکه تترادراخم پتن، کامناسکیریس ۱۴ یا ۱۵، الیمایی پادشاهی الیمایی ۱۶۲ قبل از میلاد (قرن ۲) - ۲۲۴ میلادی (قرن ۳)

نظر شما:

سکه تترادراخم پتن (مس و نقره)، کامناسکیریس ۱۴ یا ۱۵، الیمایی، احتمالا ضرب پیش از ۱۰ تا ۱۵ میلادی
شماره اموال : ۵۱۰۰.۰۶.۰۰۰۰۲
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۴ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :