سکه تترادراخم پتن، آخرین جانشینان کامناکیریس، الیمایی پادشاهی الیمایی ۱۶۲ قبل از میلاد (قرن ۲) - ۲۲۴ میلادی (قرن ۳)

نظر شما:

سکه تترادراخم پتن، آخرین جانشینان کامناکیریس، الیمایی
شماره اموال : ۵۱۰۰.۰۶.۰۰۰۰۳
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۴ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :