سکه آلیاژی از مس، یونان باستان یونان باستان

نظر شما:

سکه آلیاژی از مس، یونان باستان، ضرب قبل از میلاد
شماره اموال : ۵۱۰۰.۰۶.۰۰۰۵۰
رنگ : مسی با زنگار سبز
ابعاد : ضخامت (۳ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :