سکه کالکو آلیاژی از مس، سلوکیان سلوکیان ۳۱۲ قبل از میلاد (قرن ۴) - ۶۴ قبل از میلاد (قرن ۱)

نظر شما:

سکه کالکو آلیاژی از مس، سلوکیان
شماره اموال : ۵۱۰۰.۰۶.۰۰۱۱۲
رنگ : مسی با زنگار سبز
ابعاد : ضخامت (۳ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی سلوکیان روی بر خط زمان