سکه درهم نقره، خسرو اول، ساسانیان ساسانیان ۲۲۴ میلادی (قرن ۳) - ۶۵۱ میلادی (قرن ۷)

نظر شما:

سکه درهم نقره، خسرو اول، ساسانیان (۵۳۱-۵۷۹)، تاریخ ضرب سال ۲۷ سلطنت، ضرب ویسپ شاد خسرو یا وه ز آمد کواد
شماره اموال : ۵۱۰۰.۰۶.۰۰۳۴۵
تاریخ خلق : از ۵۳۱ میلادی (قرن ۶) تا ۵۷۹ میلادی (قرن ۶)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۳ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی ساسانیان روی بر خط زمان