سکه درهم نقره، نرسه، ساسانیان ساسانیان ۲۲۴ میلادی (قرن ۳) - ۶۵۱ میلادی (قرن ۷)

نظر شما:

سکه درهم نقره، نرسه، ساسانیان(۲۹۳-۳۰۳)
شماره اموال : ۵۱۰۰.۰۶.۰۰۴۱۱
تاریخ خلق : از ۲۹۳ میلادی (قرن ۳) تا ۳۰۳ میلادی (قرن ۴)
رنگ : نقره ای اکسید شده
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
محل نمایش : کتیبه 6(عدم نمایش)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره
دوره تاریخی ساسانیان روی بر خط زمان