سکه مسی غرالدین مسعود بن مودود اتابکان زنگی موصل اتابکان زنگی موصل

نظر شما:

سکه مسی، غرالدین مسعود بن مودود ، اتابکان زنگی موصل ، محل ضرب الموصل ، تاریخ ضرب احتمالا (۵۸۵ ه.ق)
شماره اموال : ۵۱۰۰.۰۶.۰۳۵۵۸
رنگ : مسی
ابعاد : ضخامت (۳ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :