سکه نقره توراکنیاخاتون مغولان (ایران) مغولان

نظر شما:

سکه نقره ، توراکنیاخاتون ، مغولان (ایران) ، محل ضرب تبریز یا تفلیس؟
شماره اموال : ۵۱۰۰.۰۶.۰۳۵۶۹
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره