سکه مس کوکبری بن علی اتابکان اربل (بنی بکتگین) اتابکان اربل (بنی بکتکین)

نظر شما:

سکه مس، کوکبری بن علی ، اتابکان اربل (بنی بکتگین) ، تاریخ ضرب (۵۹۰ ه.ق )
شماره اموال : ۵۱۰۰.۰۶.۰۳۵۷۶
رنگ : مس
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :