سکه مس احتمالا کوکبری بن علی احتمالا اتابکان اربل اتابکان اربل (بنی بکتکین)

نظر شما:

سکه مس ، احتمالا کوکبری بن علی ، احتمالا اتابکان اربل ،تاریخ ضرب (۵۸۶-۶۳۰ ه.ق)، محل ضرب احتمالا اربل
شماره اموال : ۵۱۰۰.۰۶.۰۳۵۷۹
رنگ : مس
ابعاد : ضخامت (۴ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :