سکه مس کوکبری بن علی اتابکان اربل اتابکان اربل (بنی بکتکین)

نظر شما:

سکه مس ، کوکبری بن علی ،اتابکان اربل ،تاریخ ضرب احتمالا (۵۹ ه.ق )،محل ضرب احتمالا اربل
شماره اموال : ۵۱۰۰.۰۶.۰۳۵۸۰
رنگ : مس
ابعاد : ضخامت (۳ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :