سکه مس قطب الدین ایل غازی ارتقیان ماردین ارتقیان ماردین

نظر شما:

سکه مس ، قطب الدین ایل غازی ، ارتقیان ماردین ، محل ضرب ماردین ، تاریخ ضرب (۵۷۵-۵۸۰ ه.ق )
شماره اموال : ۵۱۰۰.۰۶.۰۳۵۸۱
رنگ : مسی و سیاه
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۳ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :