سکه مس سنجر شاه بن غازی زنگیان الجزیره (جزیره ) زنگیان الجزیره

نظر شما:

سکه مس ، سنجر شاه بن غازی ، زنگیان الجزیره (جزیره ) ، تاریخ ضرب (۵۷۶ -۶۰۵ ه.ق )
شماره اموال : ۵۱۰۰.۰۶.۰۳۵۸۳
رنگ : مسی با لکه های سیاه
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۳ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :