سکه مس ، حسام الدن یولوق ارسلان ، ارتقیان ماردین ارتقیان ماردین

نظر شما:

سکه مس ، حسام الدن یولوق ارسلان ، ارتقیان ماردین ، محل ضرب ماردین ، تاریخ ضرب (۵۸۱-۵۸۹ ه.ق)
شماره اموال : ۵۱۰۰.۰۶.۰۳۵۹۸
رنگ : مسی با زنگار سبز و سیاه
ابعاد : ضخامت (۳ میلیمتر) قطر (۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :