سکه نقره توراکیناخاتون، مغولان بزرگ مغولان

نظر شما:

سکه نقره توراکیناخاتون، مغولان بزرگ، ضرب آذربایجان یا گرجستان در فاصله ی ۶۳۹-۶۴۴ ه.ق
شماره اموال : ۵۱۰۰.۰۶.۰۳۶۱۹
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :