سکه مس ، مظفرالدین کوکبری بن علی ، اتابکان اربل اتابکان اربل (بنی بکتکین)

نظر شما:

سکه مس ، مظفرالدین کوکبری بن علی ، اتابکان اربل ، محل ضرب احتمالا اربل ، تاریخ ضرب (۵۸۶ -۶۳۰ ه.ق )
شماره اموال : ۵۱۰۰.۰۶.۰۳۶۲۷
رنگ : مسی با زنگار سبز
ابعاد : ضخامت (۳ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :