سکه مس ، سلیمانشاه بن قلیچ ارسلان ، سلاجقه روم سلجوقیان روم

نظر شما:

سکه مس ، سلیمانشاه بن قلیچ ارسلان ، سلاجقه روم ، محل ضرب محدوده رو شرقی باستان یا آتاتوک ، تاریخ ضرب (۵۹۲ -۶۰۰ ه.ق )
شماره اموال : ۵۱۰۰.۰۶.۰۳۶۴۲
رنگ : مسی با لکه های سیاه و زنگار سبز
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :