سکه مس ، ناصرالدین ارتق ارسلان ، ارتقیان ماردین ارتقیان ماردین

نظر شما:

سکه مس ، ناصرالدین ارتق ارسلان ، ارتقیان ماردین ، محل ضرب ماردین ، تاریخ ضرب (۵۹۷ -۶۳۷ ه.ق )
شماره اموال : ۵۱۰۰.۰۶.۰۳۶۶۲
رنگ : مسی با لکه های سیاه
ابعاد : ضخامت (۳ میلیمتر) قطر (۳ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :