سکه مس ، سنجرشاه بن غازی ، زنگیان الجزیره زنگیان الجزیره

نظر شما:

سکه مس ، سنجرشاه بن غازی ، زنگیان الجزیره ، محل ضرب محدوده جزیره در عراق ، تاریخ ضرب احتمالا (۵۸۵ ه.ق )
شماره اموال : ۵۱۰۰.۰۶.۰۳۶۷۳
رنگ : مسی با زنگار سبز و قرمز
ابعاد : ضخامت (۳ میلیمتر) قطر (۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :