سکه مس ، ناصر الدین شاه ، قاجار قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

سکه مس ، ناصر الدین شاه ، قاجار ، محل ضرب طهران ، تاریخ ضرب (اواخر سده سیزدهم هجری قمری )
شماره اموال : ۵۱۰۰.۰۶.۰۳۶۷۶
رنگ : مسی با زنگار سبز
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان