سکه مس، سنجر شاه بن غازی ، زنگیان الجزیره زنگیان الجزیره

نظر شما:

سکه مس، سنجر شاه بن غازی ، زنگیان الجزیره ، محل ضرب محدوده مکانی در جزیره عراق ، تاریخ ضرب (۵۸۴ ه.ق )
شماره اموال : ۵۱۰۰.۰۶.۰۳۶۸۴
رنگ : مسی با لکه های سیاه
ابعاد : ضخامت (۳ میلیمتر) قطر (۳ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : عراق