سکه مس ، حسام الدین یولوق ارسلان ،ارتقیان ماردینَ ارتقیان ماردین

نظر شما:

سکه مس ، حسام الدین یولوق ارسلان ،ارتقیان ماردین ،محل ضرب ماردین ،تاریخ ضرب (۵۸۰-۵۹۷ ه.ق )
شماره اموال : ۵۱۰۰.۰۶.۰۳۶۸۸
رنگ : مسی با زنگار سبز
ابعاد : ضخامت (۳ میلیمتر) قطر (۳ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :