سکه مس ، سلیمانشاه بن قلیچ ارسلان ، سلاجقه روم سلجوقیان روم

نظر شما:

سکه مس ، سلیمانشاه بن قلیچ ارسلان ، سلاجقه روم ، محل ضرب مدینه قیصریه ، تاریخ ضرب (۵۹۲-۶۰۰ ه.ق )
شماره اموال : ۵۱۰۰.۰۶.۰۳۷۰۲
رنگ : مسی با زنگار سبز و سیاه
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۳ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :