سکه مس ، کوکبری بن علی ،اتابکان اربل (بنی بکتگین ) اتابکان اربل (بنی بکتکین)

نظر شما:

سکه مس ، کوکبری بن علی ،اتابکان اربل (بنی بکتگین ) ، محل ضرب اربل ، تاریخ ضرب (۵۸۶ -۶۳۰ ه.ق )
شماره اموال : ۵۱۰۰.۰۶.۲۱۶۰۴
رنگ : مسی با زنگار سبز و نارنجی
ابعاد : قطر (۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسن آقا ملک
برچسب‌ها :