تترا دراخما نقره آنتیوخوس سوم سلوکی سلوکیان ۳۱۲ قبل از میلاد (قرن ۴) - ۶۴ قبل از میلاد (قرن ۱)

نظر شما:

تترا دراخما نقره آنتیوخوس سوم سلوکی ضرب سولی
شماره اموال : ۵۱۰۳.۰۶.۰۰۱۰۴
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۴ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی سلوکیان روی بر خط زمان