سکه برنز سلطنتی (واحد A) آنتیوخوس سوم سلوکی سلوکیان ۳۱۲ قبل از میلاد (قرن ۴) - ۶۴ قبل از میلاد (قرن ۱)

نظر شما:

سکه برنز سلطنتی (واحد A) آنتیوخوس سوم سلوکی
شماره اموال : ۵۱۰۳.۰۶.۰۰۱۱۳
رنگ : برنزی
ابعاد : ضخامت (۵ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی سلوکیان روی بر خط زمان