سکه نقره صفاری صفاریان ۲۴۷ قمری (قرن ۳) - ۲۸۷ قمری (قرن ۳)

نظر شما:

درهم طاهر بن محمد ضرب فالرس سال ۲۹۰
شماره اموال : ۵۱۱۲.۰۶.۰۰۱۴۴
تاریخ خلق : ۲۹۰ قمری (قرن ۳)
رنگ : نقره ای
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره
دوره تاریخی صفاریان روی بر خط زمان