سکه نقره طاهریان طاهریان ۲۰۵ قمری (قرن ۳) - ۲۵۹ قمری (قرن ۳)

نظر شما:

درهم طاهر بن محمد ضرب فارس سال ۲۹۰
شماره اموال : ۵۱۱۲.۰۶.۰۰۳۷۸
تاریخ خلق : ۲۹۰ قمری (قرن ۳)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی طاهریان روی بر خط زمان