سلف پرتره کمال الملک قاجاریه صفر 1193 قمری (قرن 12) - 15 شعبان 1342 قمری (قرن 14)

Your Comment:

سلف پرتره ای از کمال الملک با لباس رسمی که چهره ی او را در میان سالی نشان می دهد. امضا هنرمند در سمت چپ تابلو قرار گرفته است و سال 1315 ه.ق را نشان می دهد. با آنکه این تابلو با اثر دیگری از کماال الملک در این مجموعه هم زمان هستند و بر اساس تاریخ در زمان مسافرت کمال الملک به اروپا نقاشی شده است، ولی از نظر تکنیک، اجرا و پالت رنگی بسیار با یکدیگر تفاوت دارند. همچنین در نوع تابش نور بر روی پرتره و زمینه نیز، تناقض زیادی وجود دارد.
Accession Number: 1393.01.00007
Artists : احتمالا کمال الملک (نقاش)
Medium : شخصیت پردازی
Color : سبز- قهوه ایی
Dimensions : length (48 سانتیمتر) width (41 سانتیمتر و 5 میلیمتر)
Benefactor : حاج حسین آقا ملک
Tags :
Historical period of قاجاریه on timeline