سلف پرتره هِنری فانتین لاتور قاجاریه صفر 1193 قمری (قرن 12) - 15 شعبان 1342 قمری (قرن 14)

Your Comment:

این اثر کپی بی عیب و نقصی از روی نقاشی سلف پرتره فانتین لاتور(1836-1904) است که در سال 1895 میلادی کشیده شده و شاید هنگام سفر اروپای کمال الملک از روی اصل اثر کپی شده باشد.تاریخ پایین تابلو سال 1275 خورشیدی(1313 قمری) را نشان می دهد که در صحت آن تردید است.
Accession Number: 1393.01.00005
Artists : محمد غفاری (کمال الملک) (نقاش)
Medium : شخصیت
Date : 1275 شمسی (قرن 13)
Color : سیاه
Dimensions : length (40 سانتیمتر) width (51 سانتیمتر)
Benefactor : حاج حسن آقا ملک
Tags :
Historical period of قاجاریه on timeline