نیم تنه وثوق الدوله قاجاریه صفر 1193 قمری (قرن 12) - 15 شعبان 1342 قمری (قرن 14)

Your Comment:

نیم تنه وثوق الدوله با کت و شلوار، کراوات و کلاه مشکی و پس زمینه قهوه ای که کمال الملک آن را به خوبی به تصویر کشیده است. بازنمایی چهره به خوبی انجام شده است. حسن وثوق (۱۲۵۲ ش - بهمن ۱۳۲۹) چند دوره نخست‌ وزیر ایران بود. وی برادر قوام‌السلطنه بود و همچنین دو بار نخست‌ وزیر ایران شد.
Accession Number: 1393.01.00061
Artists : محمد غفاری کمال الملک (نقاش)
Medium : تصویر چهره
Date : 1335 قمری (قرن 14)
Color : قهوه ای
Dimensions : length (73 سانتیمتر) width (60 سانتیمتر)
Donator : مرحوم عزت-ملک ملک (سودآور)
Tags :
Historical period of قاجاریه on timeline