سلف پرتره کمال الملک در میان سالی قاجاریه صفر 1193 قمری (قرن 12) - 15 شعبان 1342 قمری (قرن 14)

Your Comment:

پرتره ای سه رخ از کمال الملک در میان سالی که او را با کت و پالتو نشان می دهد. یقه ای سفید رنگ، مرز بین لباس و سر را مشخص کرده است. تعداد لباس های زیاد و گرمی که کمال الملک در نقاشی پوشیده به ظاهر نشان از فصل سردی دارد ولی با این حال در صورت و چهره نشانی از سرما دیده نمی شود و چهره باید در هوایی مناسب با تصویر کشیده شده باشد، به همین دلیل امکان دارد استفاده از لباس گرم انتخاب نقاش بوده و به عنوان لباس اصلی جایگزین شده باشد چرا که در سلف پرتره پوشیدن و کار کردن با چنین لباسی در اتاق مقدور نمی باشد و مانند بسیاری از نقاشان لباس را در تن مدل دیگری کرده و از روی آن نقاشی می کردند. نور روز به صورت ملایم بر روی صورت و فضای اطراف تابیده شده است و نشان از پنجره ای دارد که محیط را یکنواخت روشن کرده و صورت را نمایان تر ساخته. رنگ های صورت در بعضی نقاط به صورت لایه ای ضخیم تر رنگ گذاری شده است که در آثار دیگر کمتر قابل مشاهده است و ترک های بیشتری در این قسمت ها دیده می شود. تاریخ اثر1899 میلادی را نشان می دهد که اگر صحیح باشد برابر است با زمانی که کمال الملک در اروپا به سر می برده است. امضا و تاریخ، پایین سمت راست قابل مشاهده می باشد.
Accession Number: 1393.01.00008
Artists : محمد غفاری (کمال الملک) (نقاش)
Medium : شخصیت
Date : 1277 شمسی (قرن 13)
Color : سیاه
Dimensions : length (61 سانتیمتر) width (51 سانتیمتر)
Benefactor : حاج حسین آقا ملک
Tags :
Historical period of قاجاریه on timeline